dr hab. n. med. Barbara Madej-Czerwonka

Absolwentka Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie (1992), specjalizacja z chirurgii ogólnej I st. (1995), chirurgia onkologiczna II st. (1998),
doktorat z chirurgii ogólnej (1996) (Wpływ dootrzewnowego podawania fibrolanu na przebieg doświadczalnego ostrego zapalenia trzustki – promotor
prof. R. Maciejewski), habilitacja z zakresu onkologii (2005) (Analiza wybranych markerów nowotworowych raka gruczołu piersiowego w aspekcie tworzenia przerzutów odległych)- recenzenci: prof. Maciej Krzakowski, prof. A. Wasiutyński,) absolwentka Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie (2011), adiunkt w Katedrze Anatomii Prawidłowej Człowieka UM w Lublinie (od 1992), profesor Wyższej Szkoły
Techniczno-Przyrodniczej w Jarosławiu, laureatka Nagrody Ministra Zdrowia (2006), laureatka licznych nagród naukowych JM Rektora UM w Lublinie, prowadzi ćwiczenia i wykłady na wydziale lekarskim, stomatologicznym i ratownictwie UM w Lublinie, wykłady na wydziale socjologii UMCS, przewodniczący Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, członek zarządu oddziału lubelskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, członek Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i Towarzystwa Medycyny Estetycznej, organizator 3 kongresów medycznych, autor licznych publikacji w czasopismach zagranicznych
i krajowych, promotor 6 prac doktorskich i 1 pracy licencjackiej.

Działalność i specjalizacja Gabinet Artykuły i opinie
doctors looking at x-ray Patients in the waiting room of a doctors office doctor comforting patient

Komentarze są wyłączone.